Kunst en architectuur

Als autodidact zonder scholing moest Anthon zich alles eigen maken door lezen en leren en nog meer lezen.

De beeldende kunst was een inspiratiebron en hij nam architectuur notities mee van zijn vele reizen. Tientallen boeken getuigen van exposities en biënnales die hij bezocht. Hij had vele kunstenaarsvrienden die in hem een nieuwsgierig oor en oog vonden en vaak heeft dat tot samenwerking en uitwisseling van werk geleid dat een bijzondere collectie boeken en boekjes vormt.